fakulteler universiteler

Çevre Mühendisliği

Mühendislik fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümleri. Bilgi: Çevre mühendisliği bölümünü bitirenler olanlara "Çevre Mühendisi" ünvanını kazanır. Çevre mühendisleri çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde ayarlanması için gereken tedbirleri araştırır, su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar, fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar, yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır. Çevre mühendisi başta inşaat ve kimya olmak üzere, yerine göre tüm diğer mühendislerle, şehir ve bölge planlamacıları ile mimarlar ile biyolog, kimyager ve fizikçi gibi fen bilimciler ile, sosyolog, psikolog gibi sosyal bilimciler ile ekonomistler ile işletmeciler ile çalışma ve işbirliği yapmak durumundadırlar. Çevre mühendisliği günümüzün sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır. Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskan, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, Belediyeler veya kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. 

Site Ekle | Yeni Linkler | En iyi | RSS Feed  
Fakülteleri.com » Mühendislik Fakülteleri » Çevre Mühendisliği

Universiteler

Açık öğretim (1)

Adana üniversiteleri (2)

Afyon üniversiteleri (1)

Amasya üniversiteleri (1)

Ankara üniversiteleri (13)

Antalya üniversiteleri (1)

Ayın üniversiteleri (1)

Çanakkale üniversiteleri (1)

Balıkesir üniversiteleri (0)

Bolu üniversiteleri (0)

Bursa üniversiteleri (1)

Diyarbakır üniversiteleri (3)

Edirne üniversiteleri (1)

Elazığ üniversiteleri (1)

Erzurum üniversiteleri (1)

Eskişehir üniversiteleri (0)

Isparta üniversiteleri (2)

Istanbul üniversiteleri (11)

Izmir üniversiteleri (4)

Kayseri üniversiteleri (1)

Kütahya üniversiteleri (1)

Kocaeli üniversiteleri (2)

Konya üniversiteleri (2)

Kıbrıs üniversiteleri (2)

Kırıkkale üniversiteleri (1)

Manisa üniversiteleri (1)

Mersin üniversiteleri (1)

Muğla üniversiteleri (1)

Sakarya üniversiteleri (1)

Samsun üniversiteleri (0)

Sivas üniversiteleri (1)

Tokat üniversiteleri (1)

WEB (7)


Google Reklam: 

Reklamlar: 

Özel Güvenlik hizmetleri


site ekle TOPlist